DEČIJI DOŽIVLJAJ FANTASTIKE U DELIMA SALVADORA DALIJA

Autori

  • Tatjana Milivojčević PU „Pčelica“, Sremska Mitrovica

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v11i2.75

Ključne reči:

dete, doživljaj, fantastika, umetničko delo

Apstrakt

U novim Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja Godine uzleta ističe se, između ostalog, da vaspitač treba da ohrabruje decu da zamišljaju i maštaju, iznose pretpostavke i izražavaju svoje ideje, saznanja, osećanja i doživljaje na različite načine. U skladu sa tim, u radu su prikazani rezultati akcionog istraživanja koje je rađeno sa ciljem da se poveća dečji potencijal za kvalitetnije i svrsihodnije posmatranje i doživljavanje umetničkih dela, razvijanje interesovanja za ista, kao i da se poveća  motivacija za sopstveno likovno stvaralaštvo kod dece predškolskog i mlađeg osnovnoškolskog uzrasta uzrasta. Istraživanje je realizovano u pet faza:   upoznavanje sa životom i delom Salvadora Dalija; posmatranje reprodukcija odabranih dela; slikanje kombinovanim slikarskim i crtačkim tehnikama po uzoru na umetnička dela Salvadora Dalija; intervjuisanje dece na temu doživljaja dela Salvadora Dalija; izložba dečijih likovnih radova. Istraživanjem je obuhvaćeno četrdeset troje dece predškolskog i mlađeg osnovnoškolskog uzrasta. Rezultati istraživanja govore u prilog tome da su sva deca, bez obzira na uzrast, prepoznavala i definisala fantastične motive na delima Salvadora Dalija, te ih po sopstvenim zamislima prikazivala na svojim likovnim radovima, pritom ne „kopirajući“ umetnikova dela (reprodukcije).

Downloads

Objavljeno

2024-03-08

Broj časopisa

Sekcija

Članci