Recenzenti časopisa

Spisak recenzenata za Krugove detinjstva u 2023. godini

 

dr Bojana Perić Prkosovački, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

dr Otilia Velišek Braško, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Mila Beljanski, Pedagoški fakultet Sombor, Univerzitet u Novom Sadu

dr Daniela Tamaš, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

dr Bojana Marković, Pedagoški fakultet Sombor, Univerzitet u Novom Sadu

dr Milena Zorić Latovljev, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Višnja Mićić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu

dr Snežana Štangarić, Pedagoški fakultet Sombor, Univerzitet u Novom Sadu

dr Snežana Vuković,  Fakultet za sport, Univerzitet Union Nikola Tesla

dr Svetlana Lazić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Mila Veselinović, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom  Sadu

dr Jadranka Runčeva, Fakultet obrazovnih nauka, Univerzitet Goce Delčev Štip, Severna Makedonija  

dr Milenko Janković, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Mirjana  Beara, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

dr Luka Mijatović, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

dr Lada Marinković, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Jelena Petrović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu

dr Vesna Colić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

mr Jovana Ulić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Trajče Stojanov, Fakultet obrazovnih nauka, Univerzitet Goce Delčev Štip, Severna Makedonija 

dr Uglješa Colić, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novoi Sad

mr Vanjuška Martinović, Muzička škola Stanković, Beograd

dr Jelena Trbojević Jocić, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

dr Anđelka Bulatović, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Jelica Petrović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu