PROGRAMI PODRŠKE RANOM RAZVOJU TEMELJENI NA ZAJEDNIČKOM ČITANJU

Autori

  • Katarina Mašić Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • Miljana Marić Ognjenović Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
  • Milana Rajić Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Institut za psihologiju
  • Ivana Mihić Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v12i1.89

Ključne reči:

rani razvoj, zajedničko čitanje, programi podrške, responzivnost roditelja

Apstrakt

Naučna zasnovanost programa temeljenih na čitanju počiva u najvećoj meri na znanjima iz oblasti razvoja i neuronauka. Pozitivni efekti ovih programa nisu vidljivi isključivo u domenu razvoja govora i čitalačkih sposobnosti deteta, već njihovi efekti dosežu znatno dalje i utiču na celokupan dečji razvoj i odnos roditelja i deteta, ili bolje rečeno – putem njega deluju. Ovaj rad nastoji da na sistematičan način prikaže inostrane programe – na kojim principima i dokazima počivaju, kao i brojne pozitivne rezultate s kojima se takve aktivnosti povezuju u cilju ukazivanja na ključne tačke uspešnih programa temeljenih na čitanju.

Downloads

Objavljeno

2024-06-24

Broj časopisa

Sekcija

Članci