REDEFINIRANJE KVALITETE, PROFESIONALIZMA I KOMPETENCIJA UNUTAR NOVE PARADIGME RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Autori

  • Anamarija Klišanić Dječji vrtić Maksimir Zagreb
  • Ines Vrsalović Nardelli Dječji vrtić Maksimir Zagreb

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v12i1.88

Ključne reči:

cjeloživotno obrazovanje, kultura ustanove, profesionalizam, kompetencije

Apstrakt

Globalne društvene promjene i nove spoznaje o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju potaknule su proces preobrazbe društvene percepcije o važnosti kontinuiranog podizanja kvalitete unutar odgojno-obrazovnog područja djelovanja. Kvaliteta je kulturološki određena te joj kao takvoj pojedinci pridodaju razna značenja temeljena na njihovu iskustvu, interesima, vrijednostima i uvjerenjima. Jedno od mjerila kvalitete jest kultura same ustanove koja se očituje u zajedničkim uvjerenjima svih njenih zaposlenika, kao i usmjerenost odgojitelja, kao glavnih nosioca promjene, ka jačanju svojih profesionalnih kompetencija kroz otvorenost prema cjeloživotnome obrazovanju, te stjecanju vještina za što bolje razumijevanje i unaprjeđenje odgojno-obrazovne prakse. Profesionalno i odgovorno obavljanje odgojno-obrazovne djelatnosti podrazumijeva aktivno djelovanje temeljeno na razumijevanju i poštivanju etičkih standarda same odgojiteljske profesije i prihvaćanju vizije u kojoj ne postoji „profesionalnost bez etike kao ni etika bez profesionalnosti“.Kako bi se podigla razina profesionalizma u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, nužno je educirati odgojno-obrazovne djelatnike o etičkim dilemama te izraditi Etički kodeks kojim bi se rukovodili pripadnici profesije.

Downloads

Objavljeno

2024-06-24

Broj časopisa

Sekcija

Članci