UKLJUČENOST PREDŠKOLSKE DECE U PROGRAME STRANOG JEZIKA I ORGANIZOVANE OBLIKE VEŽBANJA I MIŠLJENJE RODITELJA O POVEZANOSTI UČENJA STRANOG JEZIKA I VEŽBANJA

Autori

DOI:

https://doi.org/10.53406/kd.v12i1.82

Ključne reči:

Deca, Fizička aktivnost, Učenje, Strani jezik, igra

Apstrakt

Komunikacija je veoma bitna tokom odrastanja dece, a jedan od načina da dete ostvaruje komunikaciju jeste putem igre i fizičke aktivnosti. Za učenje je neophodno stvoriti adekvatne okolnosti, što se odnosi i na učenje stranog jezika, a kod male dece to je najbolje raditi upravo putem igre. S obzirom na dokazanu ulogu pokreta i fizičke aktivnosti u dosadašnjim istraživanjima, a manjka informacija o primeni metoda učenja putem vežbanja u našoj sredini, postavljeni cilj istraživanja jeste da se utvrdi koliki broj dece je uključen u sportsko-rekreativne aktivnosti i u neke od škola stranog jezika. Za prikupljanje podataka korišćen je upitnik koji je popunilo devedeset ispitanika s područja Opštine Inđija. Uzrast dece koja su obuhvaćena upitnikom u proseku iznosi 5,3 godina, a u 51,8% slučajeva radilo se o dečacima. Na osnovu rezultata došlo se do saznanja da njih 50% uči strani jezik, kao i da je najpopularniji engleski. S druge strane, oko 92% ispitanika izjasnilo se da je dete uključeno u neki od organizovanih oblika fizičke aktivnosti i da je među decom najpopularnija školica sporta. Takođe, došlo se do saznanja da postoji pozitivno mišljenje o samom postupku učenja jezika putem fizičke aktivnosti kao i to da roditelji vide da potencijal postoji u samoj primeni učenja i u praksi. Istraživanje je rađeno na malom uzorku, te se rezultati ne mogu generalizovati, ali mogu poslužiti kao podsticaj da se uradi obimnije i sveobuhvatnije istraživanje na ovu temu.

Downloads

Objavljeno

2024-06-24

Broj časopisa

Sekcija

Članci