Prijave priloga

Prijavite se ili Registracija da prijavite članak.

Uslovi za predaju priloga

Kao deo postupka prijave priloga, autori su dužni potvrditi skladnost priloga koji prijavljuju sa svim sledećim stavkama. Autorima koji se ne pridržavaju ovih smernica prijave mogu biti vraćene.
  • Rad koji prilažem nije ranije objavljivan, niti se nalazi u procesu razmatranja u drugom časopisu (ili je objašnjenje obezbeđeno u komentarima uredniku).
  • Fajl koji prilažem je u formatu OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ili WordPerfect.
  • Gde je moguće URL-ovi referenci su priloženi.
  • Tekst ima prored 1,5, koristi font Times New Roman veličine 12, koristi kurziv umesto podvlačenja (izuzev URL adresa) i ilustracije, tabele i prilozi su smešteni unutar teksta na odgovarajućim mestima ili na kraju.
  • Tekst sa uputstvima vezanim za stil i bibliografske zahtevime je u Упутства за ауторе, koja se nalaze u sekciji "O časopisu".

Smernice za autore

Časopis Krugovi detinjstva posvećen je multidisciplinarnim proučavanjima detinjstva. Radovi koji se nude časopisu mogu biti usmereni na teorijska i empirijska istraživanja, kao i na nove metodološke i didaktičke/metodičke pristupe.

Redakcija prihvata originalne i pregledne naučne i stručne članke koji nisu prethodno objavljivani, niti se nalaze u proceduri razmatranja u drugom časopisu u delovima ili celini.

Redakcija prima tekstove na srpskom (uključujući hrvatski, bosanski i crnogorski jezik) i engleskom jeziku.

Rukopisi prolaze kroz proceduru akademskih nezavisnih i anonimnih recenzija.

Časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa.

Radovi se dostavljaju isključivo preko platforme časopisa, na koju se treba registrovati: https://www.krugovidetinjstva.edu.rs/index.php/home

Uputstvo za oblikovanje radova možete preuzeti ovde: Uputstvo za autore

Ukoliko radovi nisu napisani u skladu sa Uputstvom za autore, vraćaju se autorima na ispravku pre procesa recenziranja.

##section.default.title##

##section.default.policy##

Izjava o privatnosti

Imena i imejl adrese unete na ovom sajtu biće korišćene isključivo za navedene potrebe ovog časopisa i neće biti dostupni ni za jednu drugu svrhu ili nekoj drugoj strani.