Časopis uređuju

Glavna i odgovorna  urednica

dr Svetlana Radović, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

Zamenica glavne i odgovorne urednice:

 dr Utasi  Anikó, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad,

 Sekretarka:

dr Tamara Radovanović, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

Lektura:

dr Milena Zorić Latovljev (srpski), Mirjana Galić (engleski)

Članovi uredništva:

 dr Vesna Colić, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Lada Marinković, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Svetlana Lazić, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Velisek-Braskó Ottilia,  Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Mirjana Matović, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Anđelka Bulatović, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Milenko Janković, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Uglješa Colić, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

 dr Milena Zorić Latovljev, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

Mirjana Galić, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Stanislava Olić Ninković, naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom

dr Branka Radulović, viši naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Jasmina Klemenović, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Dušan Ristić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Milena Petrović, fakultet muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu

doc. dr Danijela Blanuša Trošelj, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Republika Hrvatska

Prof. dr Saša Milić, Filozofski fakultet Univerziteta Crne Gore

Doc. dr  Kai Felkendorff, Pädagogische Hochschule Zürich PHZH, Schweiz

dr Olivera Kamenarac, School of Education University of Waikato New Zealand

 dr Kanizsai Mária, Eötvös József Főiskola Baja, Magyarország

Izdavački savet:

Prof. dr Žarko Trebješanin, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu

 Prof. dr Lajos Göncz, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 

Prof. dr , Nevenka Rončević, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

prof. dr Ljiljana Pešikan Ljuštanović Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu 

prof. dr Smiljka Tomanović, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Milica Andevski,  Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Prof. dr Jasna Adamov,  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

dr Isidor Graorac, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad

dr Milan Mišković, Visoka  škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad