Kontakt

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad
Petra Drapšina 8
21000 Novi Sad

Glavni kontakt

Svetlana Radović
Visoka škola strukovnih studija ya obrazovanje vaspitača Novi Sad

Pomoćni kontakt

Tamara Radovanović