O časopisu

Časopis Krugovi detinjstva je časopis posvećen multidisciplinarnim proučavanjima detinjstva.

Časopis izlazi od 2013. godine, dva puta godišnje.
Izdavač je Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

 Suizdavač časopisa je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

Časopis Krugovi detinjstva kategorisan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao nacionalni časopis kategorije M53.

Radovi koji se nude časopisu mogu biti usmereni na teorijska i empirijska istraživanja, kao i na nove metodološke i didaktičke/metodičke pristupe. Redakcija prihvata originalne naučne radove, pregledne članke kao  i stručne radove koji nisu prethodno objavljivani, niti se nalaze u proceduri razmatranja u drugom časopisu u delovima ili celini. Rukopisi prolaze kroz proceduru akademskih nezavisnih i anonimnih recenzija. Časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa.

Redakcija prima tekstove na srpskom (uključujući hrvatski, bosanski i crnogorski jezik) i engleskom jeziku.

Radovi se prihvataju do 1. aprila za prvi broj tekuće godine i do 1. oktobra za drugi broj tekuće godine.